slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg
previous arrow
next arrow
Pozvánka na Valnou hromadu

Pozvánka na Valnou hromadu

Pozvánka na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd 22.3. 2024 od 20:00 hodin v Sokolovně. 

Program Valné hromady:
1.   Zahájení Valné hromady 
2.   Schválení programu jednání 
3.   Volba komisí (mandátové, návrhové), zapisovatele a ověřovatelů zápisu, pracovního
      předsednictva, schválení jednacího řádu      
4.   Zpráva starosty, náčelníka, vzdělavatele a předsedů oddílů o činnosti za uplynulý rok
      2023  
5.   Zpráva o hospodaření (účetní závěrka) za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
6.   Zpráva kontrolní komise za rok 2023
7.   Schválení účetní závěrky
8.   Plán činnosti na rok 2024
9.   Vyhlášení nejlepších sportovců jednoty, ocenění činovníků a zasloužilých členů Sokola 
10. Rozprava
11. Návrh usnesení a schválení usnesení
12. Ukončení Valné hromady

Od 19.30 hodin bude podáno občerstvení, budou promítány fotografie z činnosti naší tělocvičné jednoty.

Peníze na příspěvkové známky vezměte s sebou. 

Za výbor T. J. SOKOL srdečně zve

Ing. Miroslav Lipavský
starosta T. J.  SOKOL Dolní Újezd 

ElektroRadce.cz s.r.o., Klička, s.r.o., Miloš Fait Umělecké kovářství, ing. Miroslav Lipavský, Ing. Radek Havran, ing. Petr Kopecký, Vlasta a ing. Jan Kolčavovi, ESSA spol. s r.o., SVITAP s.r.o, FDH Litomyšl, Krajský volejbalový svaz 

Činnost Tělocvičné jednoty SOKOL finančně podporuje obec Dolní Újezd a Pardubický kraj.

Činnost mládežnických družstev Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd byla v roce 2023 podpořena dotacemi Národní sportovní agentury - MŮJ KLUB 2023, Pohyb a zdraví 2023.Webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM